1111

Danh sách thiết bị hỗ trợ

Không thấy thiết bị của bạn? Thêm thiết bị
hoặc Đăng ký để được Bizfly giới thiệu là nhà cung cấp thiết bị đạt chuẩn

Tên thiết bị (Model) Loại thiết bị Hãng sản xuất Hành động
MR-24
AP
Meraki Cấu hình ngay
MR-26
AP
Meraki Cấu hình ngay
UniFi® Flex HD
AP
UniFi Cấu hình ngay
UniFi® 6 Lite AP
AP
UniFi Cấu hình ngay
UniFi® 6 LR AP
AP
UniFi Cấu hình ngay
UniFi® AP HD
AP
UniFi Cấu hình ngay
UniFi® AP SHD
AP
UniFi Cấu hình ngay
UniFi® AP AC LITE
AP
UniFi Cấu hình ngay
UniFi® AP AC LR
AP
UniFi Cấu hình ngay
UniFi® AP AC PRO
AP
UniFi Cấu hình ngay