1111

Danh sách thiết bị hỗ trợ

Không thấy thiết bị của bạn? Thêm thiết bị
hoặc Đăng ký để được Bizfly giới thiệu là nhà cung cấp thiết bị đạt chuẩn

Tên thiết bị (Model) Loại thiết bị Hãng sản xuất Hành động
UniFi® AP AC EDU
AP
UniFi Cấu hình ngay
UniFi® AP XG
AP
UniFi Cấu hình ngay
UniFi® Nano HD
AP
UniFi Cấu hình ngay
EAP120
AP
TP-Link Cấu hình ngay
Archer C7
Router
TP-Link Cấu hình ngay
Archer C8
Router
TP-Link Cấu hình ngay
Archer C9
Router
TP-Link Cấu hình ngay
Archer C5
Router
TP-Link Cấu hình ngay
RB750Gr3
Router
Mikrotik Cấu hình ngay
RB951Ui-2HnD
Router
Mikrotik Cấu hình ngay